# کارگاه_و_کلاس_اصول_و_فنون_مذاکرات_اثربخش_و_ارتباطا

کارگاه و کلاس اصول و فنون مذاکرات اثربخش و ارتباطات اثربخش در شرکت شما

تماس با ما: khoooyehali@gmail.comkhooyehali@yahoo.com09122991608............برگزاری بیش از صدها دوره، کارگاه آموزشی، سمینار و سخنرانی اجرایی و عملیاتی در شرکت ها و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید