# مدرس_مذاکره،_آکادمی_مذاکره،_کارگاه_آموزشی_اصول_و_ف

مدرس مذاکره، آکادمی مذاکره، کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره اثربخش و حرفه ای

      مذاکره و چانه زنی   گردآوری و تالیف: استاد علی خویه www.khooyeh.com، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های کاربردی و اجرایی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید