# روانشناسی_مذاکره__روانشناسی_فنون_مذاکره_____روان_ش

روانشناسی مذاکره روانشناسی فنون مذاکره روان شناسی ارتباط با مشتریان

روانشناسی مذاکره روانشناسی فنون مذاکره   نام مدرس : علی خویه جلسه اول : 28/11/92 ساعت 14 اسامی حاضران در جلسه:   روانشناسی مذاکره روانشناسی فنون مذاکره   روان شناسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید