# دوره_های_تخصصی_آموزشی_مذاکره_ی_حرفه_ای_و_اثربخش_اس

دوره های تخصصی آموزشی مذاکره ی حرفه ای و اثربخش استاد علی خویه 09122991608

    بسمه تعالی             اساسنامه آکادمی مذاکره                                                                                                           بسمه تعالی                                                           تاریخ  ........................                                                                                                                                                                          شماره  ....................... پیوست  ......................   اساسنامه آکادمی مذاکره   فصل اول :کلیات و اهداف ماده 1 : نام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید