# اصول_و_فنون_مذاکره_و_چانه_زنی_حرفه_ای

دوره های تخصصی آموزشی مذاکره ی حرفه ای و اثربخش استاد علی خویه 09122991608

    بسمه تعالی             اساسنامه آکادمی مذاکره                                                                                                           بسمه تعالی                                                           تاریخ  ........................                                                                                                                                                                          شماره  ....................... پیوست  ......................   اساسنامه آکادمی مذاکره   فصل اول :کلیات و اهداف ماده 1 : نام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

روانشناسی مذاکره روانشناسی فنون مذاکره روان شناسی ارتباط با مشتریان

روانشناسی مذاکره روانشناسی فنون مذاکره   نام مدرس : علی خویه جلسه اول : 28/11/92 ساعت 14 اسامی حاضران در جلسه:   روانشناسی مذاکره روانشناسی فنون مذاکره   روان شناسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید